Partners

                                                             

Schoolfruit

Een gezonde school presteert beter

De ‘gezonde tien uurtjes’ op school zijn niet te missen als moment om fruit of groente te eten. Een kind heeft namelijk 150 gram groente en 2 maal per dag fruit nodig om goed te presteren. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, presteren beter, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en vertonen minder pestgedrag (Bron: De Gezonde Basisschool van de Toekomst)

Met het faciliteren van gezonde voeding dragen wij bij aan onze missie om gezonde voeding op scholen voor iedereen bereikbaar te maken. Schoolfruit.nl richt zich op alle kinderen in Nederland.

Elk kind heeft volgens Schoolfruit.nl namelijk recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. Daarnaast houdt Schoolfruit.nl zich ook bezig met de omgeving van het kind en motiveert de organisatie kinderen om bewuster te eten.

 
                                        
Lekker Fit!
De Barkentijn werkt al jaren samen met Lekker Fit!
Vanuit Lekker Fit! is Meester Sander vakleerkracht gymnastiek bij ons op school.
Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in om overgewicht en bewegingsarmoede bij Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar tegen te gaan. Overgewicht staat een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. Met Rotterdam Lekker Fit! brengen we kinderen in beweging en maken we de keuze voor gezond eten een stuk makkelijker. En met succes!
 
                                Afbeeldingsresultaat voor logopedie beverwaard
In Logopediepraktijk Beverwaard kunnen kinderen en volwassenen terecht voor hulp bij diverse problemen of stoornissen op het gebied van de communicatie. Logopedische zorg kan onderverdeeld worden in vier hoofdgebieden: stem, spraak, taal en gehoor. Omdat Logopediepraktijk Beverwaard een allround praktijk is, verrichten onze medewerkers behandelingen op alle genoemde vakgebieden.
 
             Afbeeldingsresultaat voor kiddoozz
BSO de Keverborg ligt in de wijk Beverwaard, evenals onze BSO Oude Watering. De Keverborg is een zelfstandige BSO, waar dagelijks zo'n 30 kinderen kunnen komen genieten van het aanbod.
We bieden programma's na schooltijd op studiedagen en een speciaal programma wordt aangeboden tijdens de schoolvakanties.
Voor schooltijd kunnen de kinderen om 7.00 uur terecht voor een ontbijtje en rustig opstarten met vrij spel. Rond 8.10 uur worden de kinderen naar school gebracht. Op woensdagmiddag hebben we de gelegenheid om voor u kind(eren) een warme maaltijd te bereiden.
U kunt bij ons het aantal vakantieweken afnemen dat aansluit bij uw wens. Wij gaan er echter vanuit dat u de helft (6 weken) minimaal afneemt. Heeft u interesse neemt u dan contact op met Planning en Plaatsing telnr. 010-2041820
 
                 Gerelateerde afbeelding
De schoolsportvereniging koppelt sportverenigingen en scholen aan elkaar, zodat kinderen de mogelijkheid hebben om dichtbij huis te sporten. Naast een stijging van de sportparticipatie levert het project ook een positieve bijdrage aan de gezondheid, schoolprestaties en leefbaarheid van de wijk.
 
                                       OBS Burgemeester S.J. van Royen » OUDERS » SCHOOLWISE
SchoolWise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken en betrouwbare informatie.
 

                      

    

KunstID op onze school                               

KunstID is een kunstproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit kunstproject voor de groepen 1 t/m 8.  De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor dans, muziek en theater te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en sociale vaardigheden. 

Opbouw lessen 

In de KunstID-lessen gaat het om  de eigen inbreng van de kinderen. De kinderen leren dat ze iets kunnen maken wat over henzelf gaat.  
De kinderen doorlopen een creatief proces waarin ze onderzoeken en experimenteren. In elk kunstvak leren ze vormgeven, materiaal beheersen, nieuwe mogelijkheden zoeken, keuzes maken en plannen. Bij het ene vak ligt het accent op motorische vaardigheden, bij het andere op het leren interpreteren van beeld en werken met beeldtaal.  

In de lessen ligt de nadruk op actieve kunstbeoefening. Beleving, plezier, betrokkenheid en welbevinden staan voorop. 

De KunstID -lessen zijn onderdeel van de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie. 

Presentaties 

Een aantal keer per jaar zullen de kinderen presenteren wat ze in de KunstID-lessen hebben gemaakt en geleerd. In groep 8 presenteren ze groots in de stedelijke presentaties ‘Dit is mijn KunstID!’ in Theater Zuidplein. 

SKVR leerlijnen cultuureducatie 

Met de SKVR Leerlijnen Cultuureducatie maakt SKVR inzichtelijk hoe cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De leerlijnen zijn voor alle kunstvakken gebaseerd op drie culturele competenties: creërend vermogen, presenteren en sociale competenties. Deze zijn voor alle disciplines vakspecifiek uitgewerkt voor de groepen 1 t/m 8.  

KunstID is een initiatief van de SKVR  en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, afdeling Kunst en Cultuur. Voor vragen over de KunstID-lessen of een eventueel vervolg op een SKVR kunstschool kunt u contact opnemen met Tineke van Calster of via  

onderwijs@skvr.nl 

www.skvr.nl/kunstid 


 

     
FEYENOORD SCHOOLWEEK                                                                                                           
De Feyenoord Schoolweek is al seizoenenlang voor ruim zesduizend Rotterdamse basisschoolleerlingen een van de hoogtepunten van het schooljaar.
Tijdens de educatieve kennismaking staan alle dagen van de week in het teken van Feyenoord.

Maandag 
Opening Feyenoord Schoolweek met videoboodschap van spelers Feyenoord 1, hijsen van de Feyenoord-vlag door de kinderen en overhandiging Feyenoord Lesboek (mede mogelijk gemaakt door Maatschappelijk Partner ASR) aan leerlingen van groep 5 tot en met 8.

Dinsdag 
Gymles voor groep 5 en 6 door voormalig Feyenoord-spelers Ben Wijnstekers en Mike Obiku, met extra aandacht voor gezonde voeding, respect en de juiste sportkleding.

Woensdag 
Kennismaking met voetbal via Feyenoord Voetjebal, voor de groepen 1 en 2.

Donderdag 
Lesdag in De Kuip voor groep 7, inclusief rondleiding en voetbaltraining op jeugdcomplex Varkenoord.

Vrijdag 
Gastles voor groep 8 door een jeugdspeler van Feyenoord met ‘het bereiken van je doelen’ en ‘omgaan met teleurstellingen’ als thema’s. Na afloop ontvangt de school het predicaat ‘Feyenoord-school’.

Zaterdag 
Rustdag, zoals de spelers van Feyenoord er ook elke week één hebben.

Zondag 
Wedstrijddag in De Kuip, met op de tribunes bij Feyenoord 1 de leerlingen van groep  8