Schooltijden en opvang

In 2023 maken we de stap om de leerlingen 10 uur extra leertijd aan te bieden. Hierdoor gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 op de dinsdagen tot 16.30 uur naar school.
 
GROEP 1 EN 2:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30 - 15:00 uur.
Woensdag van 8:30 - 14:00 uur.
 
GROEPEN 3 TOT EN MET 8:

Maandag, donderdag en vrijdag:
8:20 - 15:00 uur
Dinsdag van 8:20 - 16:30 uur
Woensdag van 8:20 - 14:00 uur
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
De Barkentijn werkt samen met twee BSO- organisaties die in de wijk actief zijn: De Stichting Kinderopvang IJsselmonde (SKOIJ) en Kiddoozz Kinderopvang. Tussen de organisaties en de school is contact over de opvang.
 
U kunt zelf bepalen bij welke organisatie u uw kind(eren) onder wilt brengen. De organisaties zijn u graag van dienst bij het aanvragen van een overheidsbijdrage voor deze opvang.
 
Stichting Kinderopvang IJsselmonde (SKOIJ)      
Koninginneweg 2
3077 LJ Rotterdam
Telefoon: 010 – 479.06.37
E-mail: info@skoij.nl
Website: www.kinderopvang-ijsselmonde.nl
 
Kiddoozz Kinderopvang 
Eckartstraat 42 – 52
3077 XT Rotterdam 
Telefoon: 010 – 223.45.35
E-mail:   info@kiddoozz.nl
Website: www.kiddoozz.nl