Ziek- en afmelden

Als uw kind ziek is of anderszins niet aanwezig kan zijn op school, kunt u dit telefonisch doorgeven op tel: 010-4828485.
Bij absentie zonder afmelden zal er vanuit school contact met u worden opgenomen.  

VERZUIMMELDING
Als school ben je verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden in het verzuimregister DUO. De Barkentijn moet elk kind dat afwezig of te laat is registreren in dit verzuimregister. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de leerplicht van Rotterdam. De leerplicht zal na veel of ongeoorloofd verzuim automatisch contact opnemen met de ouders. Zorgt u er daarom voor:
 
Als uw kind ziek is, dient u uw kind altijd voor 9:00 uur ziek te melden bij de school. Als wij als school na 9:00 uur zelf moeten bellen staat uw kind als ongeoorloofd afwezig.

  • Dat uw kind niet te laat komt en voor de bel in de klas is. Kinderen die te laat komen melden wij namelijk ook in DUO en te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. 
  • Dat u, indien u verlof wilt aanvragen voor uw kind, dit verzoek bijtijds bij de directie indient. 
  • Als uw kind om een medische reden of om een andere reden afwezig is, dit door te geven aan de docent van uw kind.
Uw kind mag nooit onder schooltijd alleen naar huis!
 
Als uw kind onder schooltijd om medische redenen, ziek, of om andere redenen naar huis moet, mag uw kind dit nooit alleen. Uw kind moet altijd opgehaald worden, of onder begeleiding de school verlaten. 
 
Tevens willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat kinderen alleen vrijgesteld worden van gym of zwemmen als dit door de ouders via een briefje of via telefonisch contact wordt doorgegeven. Anders laten wij uw kind meedoen met de activiteit.