De Barkentijn

Rotterdam, 28 november 2021

Betreft: aangescherpte coronamaatregelen basisonderwijs

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen vrijdag was er weer een persconferentie van het kabinet. We hebben daar gehoord dat de scholen open mogen blijven. Daar zijn we natuurlijk heel blij om. Wel zijn er enkele extra maatregelen voor scholen, die meteen deze maandag ingaan. De scholen van stichting BOOR, waar onze school ook onder valt, volgen deze maatregelen. Met deze brief informeren we u hierover.

Verkoudheidsklachten Voor alle leerlingen geldt dat de regels voor snottebellen strenger zijn geworden. Ook kinderen met milde neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij mogen weer naar school als zij klachtenvrij zijn of als zij een negatieve uitslag hebben op een test bij de GGD.

Mondkapjes voor groep 6 t/m 8 Wij vragen alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 om een mondkapje te dragen tijdens het lopen door de school. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen.

Zelftesten voor groep 6 t/m 8 Ook adviseren wij u om bij deze leerlingen uit voorzorg twee keer per week (maandag en woensdag) thuis een zelftest af te gaan nemen. Het testen blijft een advies en is geen verplichting. Als school vragen wij de zelftesten aan bij de overheid. Zodra ze geleverd zijn, krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 deze mee naar huis. Dit kan overigens nog even duren, wij verwachten hier binnenkort meer informatie over.

Schooltijden

We zijn genoodzaakt om alle externen buiten de school te houden om een veilige situatie te creëren voor ons en onze leerlingen. We hebben het tot nu toe nog vrij goed kunnen redden zonder groepen naar huis te sturen maar op dit moment zijn er te veel externen in de school aanwezig die een besmettingsrisico kunnen vormen.

Dit betekent dat we ons schoolrooster noodgedwongen moeten aanpassen. Dit is in overleg gegaan met de MR- leden. Wij begrijpen dat dit voor u een moeilijke beslissing is, maar hopen dat u begrip voor deze situatie waar wij nu inzitten kunt opbrengen.

Het aanpassen van het rooster houdt in dat vanaf woensdag 1 december we weer overstappen naar het vijf gelijken dagen model en de kinderen alle dagen tot 14:00 les krijgen.

Ook de activiteiten na schooltijd worden tijdelijk (vanaf maandag 29 november) stopgezet.

De leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep uitoefenen, bieden wij opvang aan tot 15.00 uur en op woensdag tot 14.00 uur. Wilt u dit z.s.m. doorgeven aan de leerkracht als u tot die groep behoort. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Vieringen U zult begrijpen dat alle nieuwe maatregelen ook gevolgen hebben voor de vieringen in december. Het sinterklaasfeest wordt met de kinderen gevierd en we kunnen helaas geen ouders uitnodigen. We hebben dit jaar geen intocht bij de school. Sinterklaas en twee pieten worden ontvangen op gepaste afstand in de speelzaal. Zij mogen zich niet voortbewegen in de school.

Tot slot
Deze maatregelen zullen in ieder geval tot de kerstvakantie duren. Het vraagt weer even wat aanpassingen, maar we hebben vertrouwen dat dit samen met u en de kinderen goed zal verlopen. En natuurlijk zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat de kinderen met plezier naar school blijven gaan.

Met vriendelijke groet,

Namens Team De Barkentijn