Medezeggenschapsraad (MR)

U kunt de leden van de MR via het mailadres mr@debarkentijn.nl bereiken.

De oudergeleding bestaat uit mevrouw Berkelaar (ouder van leerling groep 8), mevrouw Zaouiki (ouder van leerling groep 7).

De personeelsgeleding bestaat uit: 
Diana Jongste (diana.jongste@debarkentijn.nl) en Patrick Smit (p.smit@debarkentijn.nl).