Medezeggenschapsraad (MR)

U kunt de leden van de MR via het mailadres mr@debarkentijn.nl bereiken.

De oudergeleding bestaat uit  mevrouw Zaouki en mevrouw El Mouridi.

De personeelsgeleding bestaat uit: Cleo Berkelaar en Asha Lynch-Rampersad