Aanmelden

Het aanname beleid van onze school gaat uit van het volgende:
  • Broertjes en zusjes van al op onze school zittende leerlingen hebben in principe een plaats, tenzij er sprake is van een (lichamelijke) beperking waar wij als school niet op zijn ingesteld.
  • Kinderen die nieuw in onze wijk komen wonen en die geen verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs hebben, worden (nadat gegevens zijn opgevraagd bij de school van herkomst en deze gegevens geen aanleiding geven tot afwijzing) geplaatst.
  • Nieuwe kleuters mogen 5 dagdelen wennen. Tijdens de inschrijving worden hiervoor afspraken gemaakt.
  • Onze maximale groepsgrootte is 27 leerlingen.