TSO

Alle kinderen blijven over op school. De kinderen eten in de klas met de leerkracht / hulpouder en spelen daarna (indien het weer het toelaat) buiten onder toezicht van hulpouders.
Uw kind moet zelf brood, drinken en fruit meenemen. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan. De leerkrachten / hulpouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.
Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden i.v.m. het continuerooster.