Toelating en aannamebeleid

Het aanname beleid van onze school gaat uit van het volgende:
  • Broertjes en zusjes van al op onze school zittende leerlingen hebben in principe een plaats, tenzij er sprake is van een (lichamelijke) beperking waar wij als school niet op zijn ingesteld.
  • Kinderen die nieuw in onze wijk komen wonen en die geen verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs hebben, worden (nadat gegevens zijn opgevraagd bij de school van herkomst en deze gegevens geen aanleiding geven tot afwijzing) geplaatst.
  • Alle kinderen uit de wijk kunnen worden geplaatst, behalve als zij reeds ingeschreven hebben gestaan op een andere school in de wijk (zie volgende punt).
  • Kinderen van andere scholen uit de wijk worden niet zonder meer geplaatst, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die andere school.
  • Nieuwe kleuters mogen 5 dagdelen wennen. Zodra de welkom kaart is ontvangen kan een afspraak gemaakt worden met de toekomstige juf. Voor kinderen die vanuit De Toverdoos komen worden wenafspraken via de peuterleidsters gemaakt.
  • Redenen om kinderen niet toe te laten kunnen zijn: ernstige gedragsstoornissen, een lopende verwijzingsprocedure bij een Regionaal Expertise Centrum of als er in de groep waarin het kind instroomt al meer dan 10% bijzondere zorgleerlingen zitten.