Schooltijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 uur – 15.00 uur
Woensdag
08.30 uur - 14.00 uur
Op dinsdag zijn er naschoolse lessen voor groep 3 t/m groep 8.

Om 08.15 uur gaan de schooldeuren open.

Vakantierooster 2022/2023

Herfstvakantie: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag: vrijdag 7 april
2e Paasdag: maandag 10 april
Meivakantie: maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei vrij (Hemelvaartsdag)

2e Pinksterdag: maandag 29 mei vrij
Zomervakantie: vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus

Studiedagen 2022/2023
Woensdag 7 september: studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Dinsdag 11 oktober: studiedag, alleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Donderdag 3 november:
studiedagalleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Dinsdag 29 november: studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 5 december: Sinterklaas, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Donderdag 9 februari: studiedag, alleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Maandag 20 februari: groep 8 leerlingen vrij i.v.m. adviesgesprekken
Vrijdag 24 februari: studiedag, alleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Donderdag 6 april: studiedag, alleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Maandag 26 juni: groep 7 leerlingen vrij i.v.m. adviesgesprekken
Woensdag 28 juni: studiedag, alleen groep 1 en 2 leerlingen vrij
Donderdag 6 juli: studiedag, alle leerlingen vrij