Schooltijden, vakantierooster en studiedagen

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 uur – 15.00 uur
Woensdag
08.30 uur - 14.00 uur

Om 08.20 uur gaan de schooldeuren open.

Vakantierooster 2021/2022 

Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag: vrijdag 15 april
2e Paasdag: maandag 18 april
Meivakantie: maandag 25 april  t/m vrijdag 6 mei
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei vrij (Hemelvaartsdag)

2e Pinksterdag: maandag 6 juni
Zomervakantie: maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus

Studiedagen 2021/2022
Woensdag 1 september: studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Woensdag 8 september: studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 10 september: studiedag
Vrijdag 15 oktober: studiedag
Donderdag 4 november: studiemiddag voor groep 1 en 2, leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Donderdag 18 november: studiedag
Vrijdag  28 januari: studiedag
Woensdag 9 februari: studiemiddag voor groep 1 en 2, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 18 februari: studiedag
Vrijdag 1 april: studiedag
Woensdag 18 mei: studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 24 juni:
studiedag
Vrijdag 8 juli: studiedag