Schoolmaatschappelijk werk

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen.

Mijn naam is Leila Sakkali en ik zal binnen de school werkzaam zijn als schoolmaatschappelijk werker (smw).
Per januari 2022 vervang ik mijn collega Ana Cudina.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik op de school om de intern begeleider en de leerkracht te ondersteunen bij zorgen over leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de mogelijkheden binnen de school en verwijs waar nodig naar externe partijen.

Ouders kunnen bij mij terecht als zij vragen of zorgen hebben over alle zaken die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind.
Bij oudere kinderen uit de bovenbouw kan ik een ondersteunende rol spelen door met de kinderen zelf in gesprek te gaan. Dit ook uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s) en als het kind dit ook prettig vindt.

U kunt via de leerkracht of intern begeleider met mij in contact komen, maar u mag ook direct contact opnemen via leila.sakkali@smwr-rijnmond.nl
Ik ben op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur aanwezig op OBS Barkentijn.

Leile Sakkali